Misyon & Vizyon

Ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli insan gücü açığını karşılayabilmek amacıyla, bütün kaynakları etkin ve verimli kullanarak; sorgulayan, araştıran, üreten, öz güven sahibi, toplumsal değerlere saygılı, sosyal ve kültürel yaşama fayda sağlayan, mesleki bilgi ve beceriye sahip,  değişen koşullara adapte olabilen bireyler yetiştirmek ve sektör ortaklarıyla işbirliği içerisinde yeni projeler üreterek kalkınma sürecini hızlandırmaktır.

Tam donanımlı mesleki eğitim bilgisine sahip, araştırmacı yönü güçlü, geliştirme ve üretebilme yetisi arttırılmış elemanlar yetiştirme ve yetiştirdiği elemanları iş dünyası tarafından tercih sebebi olan mezunlar vermektir.